Posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju

Ingenium d.o.o. je ovlašteno društvo od strane Ministarstva financija za potrošačko kreditiranje, kao i od strane HNB-a za stambeno potrošačko kreditiranje sukladno Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju (ZSPK). Postupak posredovanja u stambenom potrošačkom kreditiranju provodi se sukladno ZSPK-u.

Informacije o posredniku sukladno ZSPK:

1. Ingenium d.o.o. je vezan za više kreditnih institucija: 

- Privredna banka Zagreb d.d.  -  Stambeni krediti
- OTP banka d.d.  -  Stambeni krediti

2. Kreditni posrednik ne naplaćuje naknadu za kreditno posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju

3. Kreditni posrednik ne pruža savjetodavne usluge u smislu ZSPK

4. Postupak odobravanja kredita

Kreditni posrednik je dužan korisniku usluge dati personalizirane informacije (ESIS obrazac) potreban za usporedbu ugovora o stambeno potrošačkim kreditima dostupnim na tržištu, kao i opće informacije o ugovoru o stambenom potrošačkom kreditu. U slučaju da korisnik usluge nije zadovoljan izvršenom uslugom, isti može podnijeti pisani prigovor osobno ili putem pošte na adresu Kreditnog posrednika: Radnička cesta 30, 10000 Zagreb ili na email info@ingenium-zastupanje.hr ili slanjem emaila na adresu poslovnih banaka. Ingenium d.o.o. će odgovoriti na sve prigovore najkasnije 15 dana nakon njihova primitka.

Ako korisnik usluge nije zadovoljan odgovorom kreditnog posrednika i/ili poslovne banke na njegov uloženi prigovor može podnijeti prigovor nadzornom tijelu. Isto tako korisnik usluge može pokrenuti postupak alternativnog rješavanja domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova u skladu sa zakonom ili prijedlog za mirenje na Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili bilo kojem centru za mirenje u Republici Hrvatskoj. Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori nalazi se na adresi Rooseveltov trg 2, 10000, Zagreb, email: mirenje@hgk.hr, internet adresa: https://hgk.hr/centar-za-mirenje/o-centru-za-mirenje.

Zaštita potrošača

Klijent može zatražiti besplatni savjet u Savjetovalištima za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj. Popis Savjetovališta je dostupan je na internet stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH.