Opći uvjeti korištenja

Web stranice www.ingenium-zastupanje.hr (u daljnjem tekstu Ingenium.hr) u vlasništvu su obrta Ingenium zastupanje, obrta za zastupanje u osiguranju, (u daljnjem tekstu Ingenium) iz Zagreba. Za vrijeme korištenja stranice Ingenium.hr primjenjuju se svi važeći i primjenjivi zakoni u Republici Hrvatskoj kao i navedeni Opći uvjeti korištenja. Korištenjem web stranica Ingenium.hr prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnim za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih web stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi s njima.

Ingenium.hr nije web trgovina. Ingenium.hr su web stranice o financijskim uslugama i proizvodima, koje omogućuju svojim korisnicima da se informiraju o financijskim proizvodima i uslugama na tržištu Republike Hrvatske. Korisnicima je omogućeno da ostave svoje podatke s ciljem da te podatke Ingenium obradi u svrhu pronalaska adekvatnog financijskog rješenja prema zahtjevu korisnika.

Ingenium zastupanje zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti navedene Opće uvjete korištenja te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Korištenjem web stranica Ingenium.hr korisnik potvrđuje da je upoznat s dolje navedenim Općim uvjetima korištenja web stranica Ingenium.hr i da ih u cijelosti prihvaća. Korištenjem sadržaja web stranica Ingenium.hr korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz tog korištenja te prihvaća koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Sve informacije dostupne na ovim web stranicama isključivo su informativnog karaktera.

Podaci o financijskim proizvodima i uslugama te bilo koje druge objavljene informacije na web stranicama Ingenium.hr smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim, Ingenium i web stranice Ingenium.hr ne jamče za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim web stranicama.

Zaštita autorskih prava

Korištenjem web stranica Ingenium.hr pristajete na zabranu distribucije ili umnožavanja dizajna, sadržaja i podloge internet stranice Ingenium.hr, pojedinačnih elemenata internet stranica, fotografija, dizajna logotipa, bez izričitog pismenog odobrenja Ingeniuma. Zabranjeno je bez prethodnog pismenog dopuštenja Ingeniuma objavljivanje, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja web stranica Ingenium.hr. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama Ingenium.hr mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja objavljenih na web stranicama Ingenium.hr bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Ingeniuma. Ingenium pridržava pravo takvo korištenje naplatiti po svojoj slobodnoj procjeni, kao i bez bilo kakvog upozorenja potraži zaštitu svojih prava i naknadu štete sudskim putem.

Zaštita osobnih podataka (GDPR) 

Ingenium d.o.o. putem web stranica Ingenium.hr može prikupljati osobne podatke korisnika web stranica samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Ingeniumu ili ih ostavi putem web stranica Ingenium.hr. Ingenium se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika web stranica Ingenium.hr. Odgovorna osoba za prikupljanje i obradu osobnih podataka u Ingeniumu je Zoran Balija, 098 475 554, info@ingenium-zastupanje.hr.

Razlozi prikupljanja podataka i koji se podaci prikupljaju 

Ingenium će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu kontaktiranja korisnika, radi saznavanja potreba i zahtjeva korisnika te razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svih usluga.

1. Pronalazak ponude prema zahtjevima korisnika
2. Obnova ili sklapanje novih proizvoda
3. Informiranje o novostima s financijskog tržišta
4. Unapređenje funkcionalnosti web stranice
5. Saznanje potreba i zahtjeva korisnika (koji proizvodi Vas zanimaju)

Putem internet stranice prikuplja se:

1. Ime
2. Email adresa
3. Broj telefona
4. Opis zahtjeva i potreba korisnika u obliku komentara

U daljnjem kontaktu prikupljaju se podaci ovisno o zahtjevu i potrebi korisnika, a to mogu biti:

1. Osobni podaci
2. Podaci o vlasništvu, nekretnini
3. Podaci o poslodavcu
4. Podaci o primanjima i zaposlenju
5. Podaci o štednji, zaduženjima, osiguranju
6. Podaci o kreditnoj povijesti

Način prikupljanja podataka

1. Osobni kontakt putem telefona ili emaila
2. Putem forme kontakta na Ingenium.hr

S kime dijelimo vaše podatke

Vaše podatke koji su ostavljeni bilo kojim putem ne dijelimo niti namjeravamo dijeliti s drugima bez Vašeg isključivog zahtjeva radi ostvarenja korištenja usluge ili proizvoda. Ingenium se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika, osim u slučaju kada je došlo do korištenja usluge te su ti podaci nužni kako bi Ingenium ispunio zakonske obveze koje pred Ingenium stave ovlaštena tijela, sve u skladu s važećim i primjenjivim zakonima u Republici Hrvatskoj. Ingenium zadržava pravo proslijediti osobne podatke eventualnom pravnom sljedniku ili pravnoj osobi na koju bi prenijela sva svoja prava i obveze. Ingenium poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njenim bazama.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Podaci koji su ostavljeni radi informativnog upita brišu se nakon trideset (30) dana ako ne dođe do ostvarenja korištenja usluge ili proizvoda. Ako dođe do korištenja i realizacije usluge ili proizvoda podaci se čuvaju sukladno s važećim i primjenjivim zakonima u Republici Hrvatskoj.

Privola

Klijent prilikom slanja upita za proizvod ili opći upit, izjavljuje da je Ingeniumu dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje osobne podatke te daje privolu da se istima koristi u skladu sa zakonom i ovim Općim uvjetima korištenja. Korištenjem stranica Ingenium.hr i ostavljanjem svojih osobnih podataka klijent izričito dozvoljava Ingeniumu da osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama ili bazama podataka te da se klijentu može obraćati dostupnim komunikacijskim kanalima (npr. pisano, telefon, email i sl.), s ciljem obavještavanja o obvezama prema ugovoru za koje je posredovao ili za informiranje o novim uslugama i proizvodima. Elektronsku adresu pošte koju korisnik/klijent upiše na formular na stranici Ingenium.hr neće prosljeđivati trećim osobama. Korisnik daje Ingeniumu pravo na slanje obavijesti vezanih uz novosti o proizvodima i uslugama na spomenutu adresu elektronske pošte.

Korisnik dozvoljava da se prikupljenim podacima koristi u cilju nedvojbene identifikacije i zaštite osobnih i imovinskih interesa prilikom posredovanja između odabranog partnera/institucije (banke, osigurateljnog društva, štedionice, leasing društva, mirovinskog fonda i sl.) i klijenta. Podaci su dani u svrhu provjere mogućnosti realizacije usluge/proizvoda (npr. kredita, otvaranja računa, ugovaranja osiguranja ili štednje), što može uključivati i prosljeđivanje osobnih podataka partnerskim tvrtkama/vjerovnicima koje su neophodne za realizaciju obveza ugovorenih između klijenta i odabrane institucije.

Pravo na opoziv privole i izmjenu podataka

Klijent ima pravo povući privolu ili tražiti izmjenu danih podataka direktno slanjem zahtjeva na email info@ingenium-zastupanje.hr ili stupanjem u kontakt s odgovornom osobom za obradu podataka u Ingenium d.o.o. i Ingenium zastupanju.

Odgovornost korisnika

Strogo je zabranjena zlouporaba tuđeg identiteta te lažno predstavljanje koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe. Korištenjem web stranica Ingenium.hr preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom te Ingenium i web stranice Ingenium.hr ne odgovaraju za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Odricanje od odgovornosti

Web stranice Ingenium.hr sadrže podatke, informacije kao i veze do drugih Internet sjedišta kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati, Ingenium zastupanje i web stranice Ingenium.hr nemaju nadzor nad navedenima i ne odgovaraju za sadržaj istih. Ovo se odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na Internet sjedištima koji su kreirani od strane trećih osoba.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora korisnika

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14,110/15) obavještavamo korisnike da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama na adresi Radnička cesta 30, 10000 Zagreb, pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor također možete poslati putem pošte na istu adresu ili putem emaila na adresu info@ingenium-zastupanje.hr. Ingenium će odgovoriti na sve prigovore najkasnije 15 dana nakon njihova primitka.

Sigurnost 

Ingenium poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njenim bazama i na putu do njenih baza. Izvan svega navedenog, Ingenium i web stranice Ingenium.hr ne mogu garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih osoba, problema sa sustavom ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje Ingenium ne može utjecati.

Ingenium d.o.o. i web stranice Ingenium.hr, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzimaju se od bilo kakve odgovornosti i ne odgovaraju za štetu koja na bilo koji način može nastati korištenjem web stranica Ingenium.hr ili je na bilo koji način uz to vezana, za bilo koje radnje korisnika do kojih dođe uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica Ingenium.hr te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica Ingenium.hr. Izvan svega navedenog, Ingenium d.o.o. i web stranice Ingenium.hr ne mogu garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje Ingenium d.o.o. ne može utjecati.

Ingenium d.o.o. te web stranice Ingenium.hr ne mogu snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na Internet sjedištima trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Ingenium d.o.o. ili web stranicama Ingenium.hr, niti podupiranja takvih internet sjedišta od strane Ingenium d.o.o. ili web stranica Ingenium.hr. Ingenium d.o.o. i web stranice Ingenium.hr mogu sadržavati veze prema drugim internet sjedištima, ali ne odgovaraju za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću web stranica Ingenium.hr na taj način. Ingenium d.o.o. ne jamči da neće biti pogrešaka ili da će web stranice Ingenium.hr funkcionirati bez prekida i u svakom trenutku. Web stranice Ingenium.hr povremeno mogu biti nedostupne zbog različitih tehničkih poteškoća.

Klijent prilikom slanja kreditne aplikacije/kreditnog upitnika/kreditnog obrasca/prijave proizvoda izričito izjavljuje da je Ingenium d.o.o. dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje osobne podatke (uključujući JMBG, OIB i ostale osobne podatke) te izričito dozvoljava da se istima koristi u cilju nedvojbene identifikacije klijenta i zaštite osobnih imovinskih interesa prilikom posredovanja između odabrane institucije (banke, štedionice, mirovinskog fonda, investicijskog fonda, leasing društva, faktoring društva, osigurateljnog društva i sl.) i klijenta. Podaci su dani u svrhu provjere mogućnosti realizacije kredita, otvaranja tekućeg računa, realizacije kreditne kartice ili drugog proizvoda, ugovaranja osiguranja ili štednje, što može uključivati i prosljeđivanje osobnih podataka partnerskim tvrtkama/vjerovnicima koje su neophodne za realizaciju obveza ugovorenih između klijenta i odabrane institucije, u skladu s pozitivnim propisima.

Izrada weba: Alfa IT